Advertisement

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini belirterek, "Böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildi." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin bu işletmelere sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.

KOBİ'lerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olduğuna işaret eden Uzkurt, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, bu işletmeleri ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Uzkurt, Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler, işletmelerin iş hacimlerinin büyümesi, KOBİ başına ortalama ciro tutarlarındaki artışlar, KOBİ'leri ve büyük işletmeleri sınıflandırmada farklı kuruluşlar tarafından farklı mali kriterlerin kullanılması, işletmelerde ölçek büyüdükçe teknoloji düzeyinin ve katma değerin artması gibi hususları ele alarak KOBİ tanımını değiştirdiklerine dikkati çekti.

Cevahir Uzkurt, şöyle devam etti:

"Mali kriterler için belirlenen eşik değerlerin güncellenmesi ihtiyacı hasıl oldu ve bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2016 yılı beyanname bilgileri detaylı olarak incelendi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile birlikte, KOBİ tanımı kriterlerinden 'yıllık net satış hasılatı' ve 'mali bilanço' üst limiti 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltildi."

- Yeni KOBİ'lerin sektörel alanları

Yönetmelikle KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve 3 milyon 461 bin 645 olan KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini bildiren Uzkurt, böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildiğini dile getirdi.

Uzkurt, 8 bin 846 KOBİ'nin sektörel faaliyet alanları incelendiğinde, bu işletmelerin 2 bin 855'inin sanayi (2 bin 393'ü imalat), 2 bin 655'inin ticaret, bin 527'sinin hizmet, bin 536'sının inşaat ve 273'ünün ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye dikkati çeken Uzkurt, "Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletlerden yararlanan büyük işletmelerin 31 Aralık'a kadar 200 milyon lira kredi kullanması imkanı da devam ettirildi." diye konuştu.

AA