Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, eylülde RKGE, bir önceki aya göre 6,8 puan azalarak 89,6 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,9 puan azalarak 90,4 puan seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler RKGE'yi artış, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir, azalış bildirenler lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

- ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarında artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti. Üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de azalış bildirenler lehine döndü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5 puan artarak yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 48,8'e geriledi. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 47,8'e yükseldi.

Kapasite kullanım oranı eylülde azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine indi

Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2017 2018
Ocak 77,0 78,2
Şubat 76,8 77,8
Mart 76,7 77,8
Nisan 78,4 77,3
Mayıs 78,8 77,9
Haziran 79,0 78,3
Temmuz 78,7 77,1
Ağustos 78,8 77,8
Eylül 79,0 76,2
Ekim 79,7  
Kasım 79,9  
Aralık 79,0  


AA