Advertisement

EPDK'nin Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarifeler, ilgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi, lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması, mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi, tarifeye esas parametrelerde önemli değişikliklerin meydana gelmesi gibi sebeplerle şirketin talebi üzerine veya EPDK tarafından resen değiştirilebilecek. Tarife revizyonlarının etkisi cari tarife uygulama dönemi veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılabilecek.

Enerji yönetiminden alınan bilgiye göre değişiklik; hızlı ve etkin karar almaya olanak tanıyor. Değişiklikle doğalgaz dağıtım şirketlerinin maliyet yapılarında tarife uygulama dönemi süresince oluşabilecek önemli değişikliklere uygun olarak revizyonların yapılması, bu doğrultuda gerek dağıtım şirketlerinin gerekse tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca tarife değişikliğinin etkisi duruma göre birden fazla uygulama dönemine yansıtılabileceği için tüketicilere olan etkisinin de azaltılması amaçlanıyor.

haberturk.com