Advertisement

İşletmelerinde yer alan taşınmazları enflasyon güncellemesine tabi tutmak isteyen mükellefler için son başvuru süresi yarın doluyor.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la mükelleflere, 31 Aralık 2004'ten itibaren işletmede yer alan taşınmazlarının enflasyon aşınmasını gidermek amacıyla kayıtlı maliyetlerini Yİ-ÜFE oranında güncelleme imkanı sağlandı.

Böylece, mükelleflerin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri enflasyon artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Uygulamadan, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecek.

Bankalar, finans kurumları, kıymetli maden alım satım ve imalatı ile uğraşanlar, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, defter kayıtlarını yabancı para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler ise kapsam dışında yer alıyor.

Uygulamadan yararlanabilmek için 25 Mayıs 2018 itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan taşınmazların yarına kadar yeniden değerleme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Değerleme imkanından faydalanmak için bugün ve yarın gün sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden başvuru yapılabilecek. 

Yüzde 5 vergi ile güncelleme imkanı

Düzenlemeye göre, taşınmazın kayıtlı değeri ile birikmiş amortismanları yeniden değerlemeye tabi tutulacak, kayıtlı değer ile arasındaki fark özel bir fon hesabına aktarılacak. Taşınmazların tamamı için veya bir kısmı için uygulamadan faydalanılabilecek. Değer artış tutarı üzerinden yüzde 5 hesaplanan vergi 25 Ekim akşamına kadar beyan edilip ödenecek.

Öte yandan, sat kirala ve geri al yöntemiyle edinilen ve kiralama sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar uygulamadan yararlanamayacak.

"Fırsatı kaçırmayın"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da yeniden değerlenme sonrası bulunan değerler üzerinden amortisman ayrılabileceğini aktararak, "Fon hesabına alınan tutar, istenildiğinde sermeye ilave edilebilecek. Bu tutar, başka bir hesaba nakledilir veya işletmeden çekilirse bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacak." dedi. 

Mükelleflerin taşınmazlarını değerleme fırsatını kaçırmaması uyarısında bulunan Karayılan, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimiz bu şekilde kayıtlarını düzelterek aktiflerindeki taşınmazları gerçek değerlerine getirerek, bilançolarında oluşan enflasyon etkisini gidermiş olacak. Böylece işletmelerini güncel değerler üzerinden güçlendirip rekabet gücünü artırarak finansal açıdan da güçlenmiş olacakla. Bu imkanı yüzde 5 gibi düşük bir vergi oranıyla gerçekleştirmelerini öneriyoruz."