Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevcut durumda şirketlerin sermaye piyasasından yeterince yararlanmadığını belirterek, "Ayrıca son dönemde yapılan düzenlemeler nedeniyle halka kapalı şirketler ile halka açık şirketler arasında önemli rekabet dezavantajı oluşmuştur. Bu durum halka açılmaların cazibesini olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erhan Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, Yeni Ekonomi Programını (YEP) değerlendirdi.

Programda ekonominin temel büyüklükleriyle ilgili hedefler verildiğini anımsatan Topaç, mali disiplin, üretimde yerlileşme, finans sektöründe yeniden yapılanma konularında da dönem içinde yapılacaklar konusunda önemli açıklamalar yapıldığını ifade etti.

Topaç, programda vurgulanan hızlanan siyasi karar alma kapasitesi, sürdürülebilirlik, mali disiplin, üretim ve ihracatta katma değer odaklı değişim, programın somut sonuçlarının 3 aylık sürelerle takibi konularındaki yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Finans ve reel sektörün sıkıntılarını odağa alan, finansal mimarinin yeniden tasarlanmasını amaçlayan programın olumlu sonuçlar sağlaması en önemli beklentimiz." değerlendirmesini yaptı.

Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanımının desteklenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Topaç, şunları kaydetti:

"Büyüme yönünden elverişli ortamın yaratılmasında uygun maliyetli, uzun vadeli finansman kaynağı en önemli faktörlerden biri. Bu kaynak, ancak, uzun vadeli fon teminine imkan tanıyan sermaye piyasalarından elde edilebilir. Ancak, mevcut durumda şirketlerin sermaye piyasasından yeterince yararlanmadığını görüyoruz. Örneğin, Borsa İstanbul'da kote olan şirket sayısı Türkiye ekonomisinin boyutuna göre düşük olup ilk 500 İSO şirketinin sadece 72'si ve ikinci 500 İSO şirketinin sadece 30'u. Yani toplam 102 İSO1000 şirketi halka açılmıştır. Ayrıca son dönemde yapılan düzenlemeler nedeniyle halka kapalı şirketler ile halka açık şirketler arasında önemli rekabet dezavantajı oluşmuştur. Bu durum halka açılmaların cazibesini olumsuz etkilemektedir."

Topaç, tüm dünyada uygulandığı üzere, reel sektörün ihtiyaç duyduğu öz kaynak ve uzun vadeli kaynak gereksiniminde sermaye piyasasından en verimli şekilde yararlanılması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

 - Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin net karı yüzde 80 arttı

 Verilen bilgiye göre, TSPB tarafından sermaye piyasasındaki temel sorunlar ile sektörün orta ve uzun vadede daha ileriye götürülmesi, sermaye piyasalarının daha ön plana çıkmasına yönelik görüş ve çözüm önerilerini içeren "Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler - Eylül 2018" raporu yayımlandı.

İlgili kamu kurumlarıyla paylaşılan, Türkiye'nin bölgesel bir finans merkezi olabilmesi için atılması gereken adımlar ve buna yönelik politikaları da içeren rapora, birliğin sitesinden de ulaşılabiliyor.

Öte yandan Birlik tarafından derlenen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin yılın ilk yarısına ait finansal tabloları ve faaliyet verileri de açıklandı.

Söz konusu verilere göre aracı kurumların çalışan sayısı 4 bin 828'e yükseldi. Sektörün net dönem karı ise aracılık gelirleri, müşteri faiz gelirleri ve kurumsal finansman gelirlerinin etkisiyle ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 695 milyon liraya çıktı.

Portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 168 milyar lira oldu.

 

AA