Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ağustos'ta 2017 sonuna göre yüzde 2,5 azalarak 226,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yükümlülükler de yüzde 20,6 düşüşle 551,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, Ağustos'ta 2017 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,5 azalışla 226,9 milyar dolara, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 20,6 düşüşle 551,1 milyar dolara indi.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, Ağustos sonu itibarıyla 324,2 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 461,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 17,5 azalışla 88,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 13 artışla 86,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,6 artışla 44,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle Ağustos'ta 2017 sonuna kıyasla yüzde 49,3 azalarak 99,2 milyar dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 131,4 milyar dolar

Portföy yatırımları, Ağustos'ta 2017 sonuna kıyasla yüzde 24,2 azalarak 131,4 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 53,1 azalışla 24,4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 58,7 düşüşle 12,8 milyar dolara inerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,1 artışla 47,9 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, Ağustos'ta 2017 sonuna göre yüzde 1,5 azalarak 320,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,3 artışla 37 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 21,9 azalarak 10,3 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 azalışla 90,4 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 artışla 109,6 milyar dolara ulaştı.

AA