Advertisement

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız bulunuyor. Bu dönüşüm tüm makroekonomik hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol oynayacak." dedi.

Varank, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve KOSGEB iş birliğiyle kurulan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nin (GETHAM) açılışında yaptığı konuşmada, AB ve Türkiye arasındaki mali iş birliği ile uygulanan "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında, pek çok farklı sektörde, büyük ölçekli projelere mali destek sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Varank, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk dönemde 550 milyon euro kaynak sağladıklarını, 2014-2020 döneminde ise 302 milyon euro tutarında bir fonla yeni projelere devam edeceklerini vurgulayarak, bölgelerdeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçladıkları bu programla, 43 ilde 46 başarılı projeye imza attıklarını bildirdi.

Yapılan yatırımlarda, Ar-Ge ve inovasyon altyapısından imalat sanayinin güçlendirilmesine, KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar çeşitli alanlara odaklandıklarını anlatan Varank, imalat altyapısını geliştirmek için kurulan tesislerden 2 bin 300 KOBİ'nin faydalandığını, ayrıca 288 yeni işletmenin de kurulmasına vesile olduklarını kaydetti.

- Ar-Ge projelerine 55 milyon euro yatırım

Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki projelere 55 milyon euro yatırım yaptıklarına değinen Bakan Varank, laboratuvarlar, teknoparklar, araştırma ve uygulama merkezleri kurulmasına destek verdiklerini, finansmana erişim projeleriyle 1 milyar euro tutarında kredi hacmi oluşturduklarını ve 14 bin KOBİ’ye finansal destek sağladıklarını vurguladı.

Varank, Türkiye'nin ilk bölgesel nitelikli girişim sermayesi fonunu kurduklarını ve kredi garanti mekanizmasına destek olduklarına işaret ederek, "Samsun’a 50 milyon euro yatırım yaparak, ulusal ve uluslararası hizmet verecek Samsun Lojistik Merkezi’ni açtık.
Kayseri, Yozgat, Gaziantep ve Elazığ’da teknoparklar kurduk.
10 ilimizde iş geliştirme merkezleri kurduk, bunları makine ve teçhizatla donattık. Danışmanlık faaliyetleriyle sürdürülebilirliklerini mümkün kıldık.
8 ilimizde 78 milyon euroluk yatırımla ortak kullanım atölyeleri açtık. Böylece işletmelerin tek başına satın alma gücünün olmadığı makine ve ekipmanlar, tüm girişimcilerin ortak kullanımına açıldı." diye konuştu.

KOBİ’lerin hem rekabet gücü hem de istihdam olanaklarının arttığını, Giresun’da fındık, Şanlıurfa'da ise lisanslı hububat depoları kurduklarını anlatan Varank, "Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız bulunuyor. Bu dönüşüm tüm makroekonomik hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol oynayacak.
Buradan hareketle milli teknoloji, güçlü sanayi önceliğimizi ortaya koyduk." dedi.

Bakan Varank, GETHAM projesinin, Gaziantep ve bölge illerinin, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım üssü olmasına hizmet edeceğini, bu merkezden deri, mücevher-aksesuar ve elektronik devreler üreten KOBİ'lerin yararlanmasının hedeflendiğini anımsattı.

Merkezin faaliyetlerinin sadece Gazianteple sınırlı kalmayacağını, burada başlatılan yenilikçilik hamlesinin, bölge illerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini bildiren Varank, GETHAM’la birlikte daha rekabetçi hale gelen KOBİ ve girişimcilerin, oluşturdukları istihdam ve katma değerli ürünler sayesinde, bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.

- 53 milyon euroluk proje çağrısına çıkıldı

Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında nisan ayında, “araştırma ve geliştirme”, “teknoloji transferi ve ticarileştirme” başlıklarında 53 milyon euroluk proje çağrısına çıktıklarını ve gelen talepler arasından kriterlere uygun olan farklı projeleri seçtiklerini ifade ederek, bunların bir an önce uygulamaya geçmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt da yeni proje ve uygulamaları devreye soktuklarını ve ülkedeki girişimleri artırmak istediklerini vurguladı.

Artık KOBİ’lere çok daha çeşitli ve küresel rekabete uygun destekler verildiğine değinen Uzkurt, her zaman yolu açan ve engelleri kaldıran bir kurum olma gayretiyle yollarına devam edeceklerini kaydetti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmanın en önemli şartının, eğitim ve gelişim olduğunu belirtti.

GETHAM gibi bir merkezin kente kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, "Siz hayallerinizi alın gelin, hep birlikte hayalleri gerçek yapalım. Bu şansı kullanalım. Buradan hizmet alacak her girişimcinin yatırım maliyetinin önemli kısmı da hibeyle desteklenecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin kuruluşuna katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Bakan Varank ve protokol üyeleri, açılışın ardından merkezde incelemelerde bulundu.

AA