Advertisement

Ticaret Bakanlığınca gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerektiği belirtilerek, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verildiği ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, piyasa ekonomisi dahilinde fiyatların belirlenmesindeki en önemli unsurun arz ve talebin sağlıklı bir biçimde bir araya gelmesi olduğuna işaret edilerek, talebin önemli bir ayağını oluşturan bireysel tüketicinin muhtemel bilgi eksikliklerinden kaynaklı zarara uğramaması ve piyasalarda genel olarak doğru bir fiyatın oluşabilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çeşitli koruma önlemleri getirildiği anımsatıldı.

Bakanlığa yapılan başvurular ve bu doğrultuda başlatılan inceleme neticesinde, özellikle internet aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul alım satımında yabancı para birimleri temel alınarak reklam ve ilanların yayınlandığı ve bu ilanlarda ilgili gayrimenkulün brüt ve net alanlarına açık bir biçimde yer verilmediğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu çerçevede, konut, arsa gibi gayrimenkullerin alım ve satımında malın ödenecek gerçek toplam fiyatının belli olabilmesi için reklamlarda satış fiyatlarının "Türk lirası" şeklinde belirtilmesi ve özellikle konut türü gayrimenkullerde kullanılacak alanın tam olarak anlaşılabilmesi için ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarının reklamlarda gösterilmesi zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yükümlülüğün Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ilgili maddesinde yapılan "Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz" şeklindeki değişiklikle de teyit edildiği ve gayrimenkullerin reklam ve ilanı bir yana alım/satım sözleşmesinin dahi döviz cinsinden yapılamayacağının karar altına alındığı vurgulandı.

Gayrimenkul sektöründe satıcı ve tüketicileri hızlı ve etkin bir biçimde buluşturan bir mecra olması nedeniyle internet üzerinden yayınlanan reklamların öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, Reklam Kurulunca sektörde faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar inceleme altına alınmaktadır. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren internet sitelerinde tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu siteleri işleten firmalarca ilgili reklamların içeriğine müdahale edilemeyeceği, bu bilgilerin kullanıcılar tarafından sisteme girildiği belirtilse de döviz cinsinden veri girişi imkanının ilgili internet sitelerince kullanıcılara sunulduğu hususu dikkate alındığında reklam ve tanıtımlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra bu aykırılıkların tekrarı halinde ilgili internet siteleri hakkında 69 bin 86 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerine, tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Kurul tarafından idari yaptırım uygulanacağı yönünde bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.