Advertisement

Medeni Kanun uyarınca, kredi kartı batağına saplanan veya aşırı borçlu kişiler hayatını kaybettiğinde, varisleri, borçtan kurtulmak için mirası reddetme hakkına sahip bulunuyor. Mirasın reddinin üç ay içinde yapılması gerekiyor. Üç aylık ret başvurusu süresi, yasal mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihte, vasiyetname ile atanan mirasçılar için ise bu durumun kendilerine resmen bildirildiği tarihte başlıyor. Mirası reddeden kişiler, miras bırakanın borçlarından tamamen kurtulurken, para ve malvarlığından istifade edemezler. 

DUL VE YETİM AYLIĞI ALABİLİRLER

Buna karşılık, reddi miras, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı hakları etkilemiyor. Dolayısıyla, borçlu miras bırakanın mirasını reddeden eş dul aylığından, çocukları da yetim aylığından yararlanır. Bu konuda hiçbir hak kaybıyla karşılaşmazlar. Alacaklılar, miras bırakanın eş ve çocuklarının dul ve yetim aylıklarına haciz koyduramazlar, para talep edemezler.

KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEMEZ


Borçlu kişi çalışmaya devam ederken hayatını kaybetmişse, mirası reddetmiş hak sahipleri kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesini alabilir. Alacaklılar, kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesine haciz koyamaz. Yargıtay’ın bu konuda emsal kararları bulunuyor.  Bununla birlikte, borçlu kişi emeklilik için dilekçe vermiş ancak, kıdem tazminatı ve ikramiyesini almadan vefat etmişse, bu durumda tazminat ve ikramiye terekeye dahil ediliyor ve mirası reddetmiş bulunan yakınları bu paraları alamıyorlar. 

REDDİ MİRAS DAVASI AÇMAYAN DA YARARLANIR


Dul ve yetim aylığı ile kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesine ilişkin bu haklardan, reddi miras başvurusunda bulunmayanlar da yararlanabiliyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (2017/438 Esas ) 2018/770 sayılı kararında, ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise mirasın reddedilmiş sayılacağı vurgulandı. Bunun zımni ret anlamına geldiği kaydedilen kararda, ölenin pasifi aktifinden fazla ise yaşam deneyimlerinin bu mirasın reddedileceğini gösterdiği, dolayısıyla mirasçıların başvuru külfetine girmeden mirası reddetmelerinin mümkün olduğu kaydedildi.

Ahmet Kıvanç/Habertürk