Advertisement

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Dijital Çalışma Grubu liderliğinde Aile Şirketleri ve KOBİ’ler İçin Başarı: 'Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenledi. GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Savcı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ile Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin önemli değerlendirmeler yaptığı konferansta dijital dönüşümün nedenleri, aile şirketleri ve KOBi’lerde dijital dönüşümün nasıl olması gerektiği konuşuldu. Sektörden dijital dönüşüm örneklerinin de aktarıldığı konferansta, dijitalleşmenin Türkiye için önemine de değinildi.

"GELENEKSEL İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Aile şirketlerinin ve KOBİ'lerin yeniliklere karşı direnç gösterdiğini ve çekinceli yaklaştığını belirterek dijitalleşmenin Türkiye’de böyle bir konumda olduğundan bahseden GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Savcı, "Ancak bu çekinceli yaklaşım kaçınılmaz sonla yüz yüze geleceğimiz gerçeğini de patronların önüne her defasında bir şekilde getiriyor. Şirketlerimizde oturup ah vah demek yerine gelişmiş ülkelerle aramızdaki teknoloji farkını azaltmak için neler yapmalıyız konusuna kafa yormalı ve bir hareket planı hazırlamalıyız” diyen Savcı, dijital dönüşümün, aile şirketleri ve KOBİ’ler için büyük fırsatları getirdiğini söyledi ve ekledi: "Teknoloji sayesinde ortaya çıkan fırsatlara odaklanılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Dijital dönüşüm aile şirketleri ve KOBİ’ler için büyük fırsatları getiriyor. Hepimiz iş yapış şekillerimizi gözden geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde ailelerin ikinci nesilleri veya kurumiçi girişimcilik ile geleneksel iş yapış yöntemlerimizi dönüştürmemiz gerekecek” dedi

"ŞÜPHESİZ KRİZLERDEN ZORLUKLARDAN SON DERECE BAŞARI İLE ÇIKACAĞIZ"

Ekonomiye dönük olarak bazı tespitlerinin analizlerini yapmak istediğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonominin iyileştirilmesi ile ilgili olarak, "İstediğiniz geleceği üretmeye çalışmazsanız, elde ettiğiniz geleceğe de katlanmak durumunda kalırsınız. Ekonomide istediklerimizi de elde edebilmek için, ilk önce istemeden elde ettiklerimizin bir miktar analizini yapalım. Şüphesiz krizlerden, zorluklardan son derece başarı ile çıkacağız. Uygulanan bütün programlarda, bunların bu aşamadan çıkmaları için önemli desteğimiz var. Ancak tespiti ve tahlili hep beraber aynı kelimelerle ifade edecek olursak, buradan çıkış daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

"2018 KÜRESEL REKABET GÜCÜ RAPORUNDA KÜRESEL REKABETTE 140 ÜLKEDE 61'İNCİ SIRADAYIZ"

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına geçmiş yılların çözümleriyle yanıt vermenin imkansız olduğunu söyleyen Bilecik, "Artık bu çözümler, yeni beklentilere cevap vermemeye başladığında değişim başlar ve hızlı bir şekilde hamleler yapılır. Gerek dünyada, gerek ülkemizde dijitalleşme konuları özel bir önemle ele alınıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı '2018 Küresel Rekabet Gücü' raporunda küresel rekabette 140 ülkede 61'inci sıradayız. Geride kalmak gibi bir konforumuz yok. Dijital dönüşüm, rekabet edebilmek için önemli. Dijitalleşme sürecinin yeni iş kolları ve farklı yatırım alanları doğurmasını bekleniyor. İnnovasyon ve üreticilik odaklı yeni mesleklerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu nedenle yeni neslin eğitim sisteminin ve mevcut çalışanların yetkinliklerinin dönüştürülmesi, genç nüfusa analitik ve eleştirel düşünce yeteneğini kazandırmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ REDDEDENLER VEYA UYUM SAĞLAYAMAYANLAR NE YAZIK Kİ GELECEKTE TUTUNAMAYACAK"

Özellikle aile şirketlerinin dijital dönüşümle ilgili 10 yıllık öngörülerini planlamaları gerektiğini söyleyen Türk Telekom CEO’su Paul Doany, "İşleri nasıl gelişecek, nelere ihtiyaç duyacaklar, pazarda nasıl gelişmeler oluyor gibi incelemeler yapmaları şart. Bu noktada yöneticilerin, şirket sahiplerinin ve karar vericilerin inisiyatif alıp adım atmaları gerekiyor. İnsan, tabiatı gereği değişime direnç gösterir ve hatta bazen reddeder. Fakat dijital dönüşümü reddedenler veya uyum sağlayamayanlar ne yazık ki gelecekte tutunamayacak. Bu nedenle şirketlerin, yönetime, yönetim kurullarına, CEO’larına bunun bir gereklilik olduğunu anlatmaları gerek. Hatta ihtiyaç duyulduğunda dışarıdan da destek alınmalı" dedi.