Advertisement

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Pazartesi günü erken saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Ocak-Eylül 2018 dönemi finansal tablolarına ilişkin düzeltme yayınladı.

Yapılan açıklamada şirketin 1. çeyreki, 2. çeyrek ve 3. çeyrek finansal tablolarındaki amortisman giderlerinin hatalı hesaplandığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında yeniden hesaplama sonucunda 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi ve 1 Temmuz – 30 Eylül 2018 dönemi net karın olumlu etkilendiği ifade edildi.

Şirket hisseleri üçüncü çeyrekte zarar açıklamasının ardından Cuma gününü yüzde 19.8 ekside kapattı. Şirket hissesi haftayı yüzde 14.96'lık düşüşle tamamladı.

Pazartesi günkü KAP açıklamasının metni şu şekilde:

Ocak-Eylül 2018 dönemi Finansal Tablolarımızda Yapılan Düzeltmeler Hakkında

8 Kasım 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan 1 Ocak-30 Eylül 2018 konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızdaki dönem amortisman giderine ilişkin yapılan düzeltme, 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi konsolide finansal tablolarına yansıtılmıştır.

3 aylık (1.Çeyrek) , "sınırlı denetimden geçmiş" 6 aylık (2.Çeyrek) raporlarına ilaveten 9 aylık (3.Çeyrek) finansal tablolarımızda yer alan amortisman giderlerinin sehven hatalı hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu hata, Afrika santralleri kapsamında hesaplanan amortisman rakamlarının faaliyete geçtiğinde yaratacağı tutarlara sehven eklenmemesinden kaynaklanmıştır.

Yapılan düzeltmeler sonucunda, 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi ve 1 Temmuz – 30 Eylül 2018 dönemi net karımız olumlu yönde etkilenmiştir.

Afrika santrallerimizin aktifine kayıtlı maddi duran varlıkların amortisman giderleri, ilgili santrallerin sözleşme süreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 1 Ocak - 30 Eylül 2018 dönemi itibarıyla net dönem karı, dönem amortismanında yapılan 22.949.746 TL'lik düzeltme sonucunda 125.209.318 TL'ye yükselmiştir. "Sınırlı denetimden geçmiş" olan 1 Ocak - 30 Haziran 2018 dönemi itibarıyla, dönem amortismanında yapılan 60.180.708 TL'lik düzeltme sonucunda, net dönem karı 67.968.598 TL'dir. 1 Temmuz – 30 Eylül 2018 arasındaki net dönem karı ise 57.240.720 TL'ye yükselmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hızlı aksiyon alınmış ve 1 Ocak – 30 Eylül 2018 finansalları ve dipnotlarının kamuya açıklanması sağlanmıştır.