Advertisement

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Adem Duman, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığını belirterek, 3. çeyrekte finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerinin aktif toplamının 161 milyar liraya, işlem hacminin 151 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Duman, birlik çatısı altındaki finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 9 aylık bilançolarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığını vurgulayan Duman, "Konsolide rakamlara göre 3. çeyrekte, FKB'nin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 10 yükselişle 151 milyar liraya çıktı. Bu dönemde söz konusu sektörlerin faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 yükselişle 21 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Duman, bankacılık dışı finans kesimi olarak 3. çeyrek rakamlarının hedeflerini desteklediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal kiralama sektörümüzün alacakları 3. çeyrekte yüzde 45 artarak 71,8 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü yüzde 45, öz kaynakları yüzde 10,7 arttı. Finansal kiralama sektörünün, şirketlerin sabit kıymet yatırımlarına orta ve uzun vadeli finansman sağlaması dolayısıyla alacaklarının yüzde 80'i Döviz cinsinden olup, alacaklarındaki artış kur değerlenmesinden kaynaklandı.

İçinde bulunduğumuz dönemde finansal kiralama işlemlerinde ciddi oranda azalma söz konusu. Dengelenme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama talepleri ve işlemleri de artacaktır. Yatırım iştiyakı normale döndüğünde sektörümüze düşen görev, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından en uygun maliyetle uzun vadeli finansman temin ederek bu kaynakları yatırımcıların kullanımına sunmaktır."

Faktoring sektörünün, yılın 3. çeyreğinde konsolide bazda işlem hacminin 112,5 milyar lira, alacaklarının 35 milyar lira olduğunu aktaran Duman, sektörün aktif büyüklüğünün 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,1'lik artışla 38,4 milyar liraya, öz kaynaklarının ise yüzde 18,6 büyümeyle 6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Duman, aynı dönemde finansman şirketlerinin işlem hacminin yüzde 10 artarak 21 milyar lira seviyelerine geldiği bilgisini vererek, "Sektörün aktif büyüklüğü 43 milyar lirayı aşarken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 4,7 milyona ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34,3 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Temsil ettiğimiz sektörlerin önünü açacak düzenlemeler için çalışıyoruz"

Adem Duman, birlik çatısı altındaki sektörleri geliştirmeyi ve onların Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmayı sorumluluk edindiklerini belirterek, "Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek üzere ve hizmet portföyümüzü her geçen gün genişletmek, KOBİ'lerimizin ve bireylerin erişebilecekleri finansman kaynaklarını çeşitlendirerek bankalarımızın üzerindeki yükü birlikte paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KOBİ ve ihracatçılara sağladıkları finansman desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı birincil görevleri olarak addettiklerini aktaran Duman, bu görev çerçevesinde, bankacılık dışı finans kesiminin finans sektörü içindeki varlığını ve ağırlığını daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Duman, FKB'nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri 'finans sisteminin derinliği', 'finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği', 'finansal sistemin istikrarı', birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için var gücümüzle üzerinde çalıştığımız ana konulardır. Birlik olarak temsil ettiğimiz sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde çalışıyoruz.

Bu noktada kamu kesiminden beklentimiz, finansmana erişimin zorlaşmakta ve vadelerin kısalmakta olduğu günümüz dünyasında, finansal kurumların borçlanma maliyetlerini daha da artıran Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) gibi yükümlülüklerin hafifletilmesidir. Bu doğrultuda alınacak kararlar KOBİ'lerin finans maliyetlerine olumlu yönde yansıyacaktır."

 

 

AA