Advertisement

BDDK, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12'nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını tavsiye etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankaların temettü dağıtımına ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını Türkiye Bankalar Birliği, üye bankalarla paylaştı.

Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirmek amacıyla bankaların temettü dağıtımını belirli koşullara bağlayan BDDK, tavsiye niteliğindeki kararını yayınladı.

TBB tarafından 16 Kasım tarihinde bankalara gönderilen yazıyla çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12'nin altında olan bankaların temettü dağıtmaması tavsiye edildi.

Makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasında bankaların özkaynak büyüklüğü ve kalitesinin büyük önem taşıdığının kaydedildiği notta, çekirdek sermayenin unsurlarından olan dönem net kârı ile geçmiş yıllar kârlarının mümkün olduğunca bankaların bünyesinde tutulmasının, piyasada oluşan gerçekçi olmayan fiyatlar ile Döviz piyasalarında görülen spekülatif ve ekonomik gerçekliklerle örtüşmeyen dalgalanmaların banka mali bünyelerine olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde katkıda bulunacağı vurgusuna yer verildi.

2018 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2018 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı kaydedildi.

Bununla birlikte, 2018 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2018 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmesinin planlanması durumunda, önceki yıllarda olduğu üzere kuruma başvurulması ve izin verilmesi halinde dağıtıma konu edilmesinin mümkün olacağına dikkat çekildi.

Olası kâr dağıtım taleplerinin değerlendirilmesinde, diğer hususların yanı sıra, kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak döviz kuru ile özkaynak tutarının hesabında dikkate alınacak menkul kıymet değerleme farklarına dair ilgide kayıtlı yazıların etkilerine bakılmaksızın hesaplanacak olan çekirdek sermaye yeterliliği oranının %12’nin üzerinde tesis ve idame ettirilmesinin öncelikle esas alınacağı vurgulandı.

Ayrıca, bankaların 2018 yılı kârıyla ilişkilendirilerek kâr payı, jestiyon, prim gibi adlarla çalışanlarına ödeyecekleri toplam tutarlar hakkında da ilgili kurum ve genel kurullarında ortaklarına bilgi vermesinin gerekli görüldüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, temettü dağıtımının BDDK'nın onayına tabi olduğunu hatırlatarak temettü dağıtımının kurala bağlanmış olmasını bankacılık sektörü açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Ceren Dilekçi