Advertisement

Reel sektör güven endeksi Kasım ayında 5.7 puan artarak 96.8'e yükseldi, önceki 91.1'di.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, kasımda RKGE, bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 87,6'dan 92,8 seviyesine çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 91,1'den 96,8 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş
miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

- ÜFE beklentisi azaldı

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış
bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de geriledi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 65,2'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,4'e geriledi.
Kapasite kullanım oranı %75.4'ten %74.1'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 94 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, kasımda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 seviyesinde bulunuyordu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşle yüzde 73,7'ye indi.

Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.