Advertisement

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017'de küresel ücret artışının, 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, dünyadaki kadınların da erkeklere göre hala yüzde 20 az daha kazandığını bildirdi.

ILO'nun 2018/2019 Küresel Ücretler Raporu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

130 ülkeden verilere dayanarak hazırlanan rapor, reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) küresel ücret artışı oranının 2016'da yüzde 2,4 iken 2017'de yüzde 1,8'e düştüğünü ortaya koydu.

Raporda, 2017'de küresel ücret artışının, 2008'den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği, küresel finansal kriz öncesi ücretlerin de çok gerisinde kaldığı vurgulandı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri içindeki gelişmiş ülkelerde 2016'da 0,9 olan küresel ücret artışı 2017'de de 0,4'e gerilerken, buna karşılık, G20 içindeki yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde ise ücret artışı 2016'da 4,9 iken 2017'de yüzde 4,3 oranında seyretti.

Raporda, son 20 yılda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen ve gelişmekte olan G20 ülkelerinde ortalama reel ücret neredeyse 3 katına çıkarken, gelişmiş G20 ülkelerinde ise sadece yüzde 9 oranında artış olduğuna dikkati çekildi.

- "Kadınlar yüzde 20 az kazanıyor"

Cinsiyete dayalı ücret farklarının, 70 ülkeyi ve dünya genelinde ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 80'ini kapsayan verilere göre, "yenilikçi ve daha doğru yollarla" hesaplandığının altı çizilen raporda, dünyadaki kadınların halen erkeklere göre yaklaşık yüzde 20 daha az kazanmaya devam ettiği kaydedildi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, 2018'de de küresel ücret artışlarının düşük oranda seyrettiği bilgisini paylaşarak, "Bu şekilde duraksama gösteren ücret artışları, ekonomik büyümenin ve yükselen yaşam standartlarının önündeki en büyük engeldir. Ülkeler sosyal ortaklarıyla birlikte, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir ücret artışı elde etmenin yollarını araştırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ryder, kadınların erkeklere göre hala yüzde 20 az kazanmasını da eleştirerek, "Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları, günümüz sosyal adaletsizliğinin en büyük tezahürlerinden birini temsil ediyor." ifadesini kullandı.


AA