Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Eylül Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 36,2'si doğal gaz, yüzde 21,9'u ithal kömür, yüzde 14,7'si linyit, yüzde 12'si barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Eylülde elektrik üretimi güneş santrallerinde yüzde 251,5, akarsu santrallerinde yüzde 26,9 ve jeotermal santrallerinde ise 13,4 arttı. Aynı dönemde, doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 11,5, barajlı hidrolik santrallerde ise yüzde 7,8 azaldı.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artışla 24 milyon 493 bin megavatsaate yükseldi.

- Abone sayısı arttı

Eylülde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 43 milyon 580 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 4,4, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 3,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,8 arttı.

Eylülde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 20 milyon 680 bin megavatsaate ulaştı. 

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 38,2'si sanayi, yüzde 29,3'ü ticarethane ve yüzde 24,1'i de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 6,5'i tarımsal sulama ve yüzde 2'si de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

- Kurulu güçte yüzde 3,9 artış

Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 82 bin 785 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 31,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

AA