Advertisement

TCMB tarafından, Ekim 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 86,2 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 66,2 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,7 yükselişle 18,5 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 10 azalarak 11,5 milyar dolara indi. Bu tutarın 7,3 milyar doları anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar dolar bir ay, 0,8 milyar dolar 2-3 ay ve 9,7 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 27,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.