Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 5,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 56 milyon 219 bin 462,34 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Bankası'nın 5,5 milyar lira tutarındaki, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 530 milyon 600 bin lira tutarındaki, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 300 milyon lira tutarındaki, Yapı Kredi Faktoring'in 794 milyon 460 bin lira tutarındaki, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 150 milyon lira tutarındaki, Global Menkul Değerlerin 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (NIBAS) pay piyasasında 19 Kasım 2018-28 Kasım 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında 30 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle Borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca sorumlu değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve konut değerleme  uzmanları için aranan tecrübe koşulunun kontrol esaslarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"19 Ağustos 2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Haftalık Bülteni’nde yayımlanan, Kurul’un 17 Temmuz 2014 tarih ve 22/735 sayılı kararı çerçevesinde, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları”, “Konut Değerleme Uzmanları” ve “Sorumlu Değerleme Uzmanları” için aranan tecrübe koşullarının kontrolü, 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) tarafından yapılacak ve aranan tecrübe koşullarını sağlayan kişilere tecrübe koşullarının sağlandığına dair Birlik tarafından belge verilecektir.
Kurul’ca yetkilendirilmiş bulunan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından, Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin (Tebliğ) 8’inci maddesi uyarınca Kurul’a yapılacak pay devri başvuruları ile Tebliğ’in 22’nci
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca değerleme kadrosuna yapılacak “Sorumlu Değerleme Uzmanı”, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı” ve “Konut Değerleme Uzmanı” atamalarına ilişkin bildirimlerde, 10 Aralık 2018 tarihini takiben lisans sahibi ilgili kişilere ilişkin Birlik’ten alınmış tecrübe belgelerinin de eklenmesi zorunludur. Gayrimenkul Değerleme Lisansı ile Konut Değerleme Lisansı’nı 17 Temmuz 2014 tarihinden önce almış olan kişilerin “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” veya “Konut Değerleme Uzmanlığı” kadrosuna atanmalarında bu zorunluluk aranmayacaktır."