Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2018-Şubat 2019 döneminde 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2018-Şubat 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.

Aralık'ta 2,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,5 milyar liralık, Ocak 2019'da 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık, şubatta da 22,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıktaki iç borçlanmanın 3,5 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2019'daki iç borçlanmanın 4,9 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 17 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kira sertifikasından, 2,8 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 9 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 5 milyar lira, Ocak 2019'da 8,4 milyar lira, şubatta 25,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 6,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da aralıkta 500 milyon lira, Ocak 2019'da 2,3 milyar lira, şubatta ise 3,3 milyar lira olması öngörülüyor.