Advertisement

Güney Afrika ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık on yılın ilk resesyonundan çıktı. İmalat ve tarımdaki toparlanma ekonomik büyümedeki artışa katkı sağladı.

Güney Afrika istatistik ofisi tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre GSYİH, Eylül'de sona eren üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artış kaydetti. Afrika ekonomisi bir önceki çeyrekte revize edilmiş olarak yıllık yüzde 0.4 daraldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini üçüncü çeyrekte yüzde 1.9 büyüme olacağı yönündeydi.

İmalat sektörü söz konusu dönemde yüzde 7.5 büyüyerek en büyük katkıyı sağladı. Tarım sektörüyse yüzde 6.5 büyüdü.