Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yayınlanan basın açıklamasında, 4 Aralık'ta Bakan Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısında para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşun devam edeceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceğinin vurgulandığı belirtildi.

Basın açıklamasının metni şu şekilde:

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin ikinci toplantısı, Sayın Bakanımız Berat ALBAYRAK başkanlığında 4 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği başkanları ile Borsa İstanbul Genel Müdürü katılmıştır.

Toplantıda,

- Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların ülkemiz finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler,

- Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler,

- Reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi,

- Yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi,

- Yeni Ekonomi Programı’nda ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi,

- Bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları,

- Politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması,

- İhracatı destekleyici teşvik mekanizmaları

konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir.

Özellikle, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.