Advertisement

Portföy yönetimi sektöründe adeta kartlar yeniden dağıtılıyor. Sektörün gündemine oturtacak iki köklü değişiklikten ilki, bir portföy yönetim şirketinin bir bireysel emeklilik şirketinin fonlarının en fazla yüzde 40'ını yönetebilmesi kuralı oldu. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren bu zorunluluk dün itibarıyla ortadan kalktı. Söz konusu kural, sistemdeki fonların getirilerini artırmak amacıyla atılmış ve uygulama doğrultusunda bir emeklilik şirketinin kurucusu olduğu emeklilik fonları, en az üç portföy yönetim şirketi tarafından yönetiliyordu.

BEKLENEN PERFORMANS ELDE EDİLMEDİ

Temel amacı, sektörde rekabeti sağlayarak fon performanslarının artırılması olan bu mevzuat gereği 48 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü, yönetimsel olarak yılbaşı itibarıyla el değiştirmişti. Bu sınırın ortadan kalkması ile söz konusu bu tutarın da tekrar eski adreslerine geri dönmesi bekleniyor. Söz konusu değişikliği Bloomberg HT'ye yorumlayan iki üst düzey sektör temsilcisi, getirilerin artmasında beklenen faydanın sağlanamadığını, bu nedenle de yüzde 40 sınırının yeniden kaldırıldığını belirtiyor.

YENİ MEVZUAT PERFORMANSA DAYALI BEKLENİYOR

Yeni mevzuatın çok kısa sürede sektör ile paylaşılacağını ifade eden sektör temsilcileri, yeni sistemin performansa dayalı olmasının bekliyor. Sektör temsilcileri, yönetilen fonların performanslarının karşılaştırma ölçütü veya benzer fonlara göre takibinin tarafsız bir kurum tarafından yapılması ve düşük performanslı olan fonların mevzuatla getirilecek kural doğrultusunda portföy yöneticisinin değiştirilmesinin etkin bir çözüm olabileceğini vurguluyor. 

ZİRAAT, VAKIF VE HALK EMEKLİLİK BİRLEŞİYOR

Sektördeki ikinci önemli değişiklik ise Ziraat Portföy, Halk Portföy ve Vakıf Portföy'den oluşan kamu portföy yönetim şirketlerinin birleşecek olması. Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Programı'nda Finansal Sistem başlığı altında, yapılacaklar arasında, "Yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulurken, kamu portföy yönetim şirketleri birleştirilmek suretiyle güçlü bir alım kapasitesi sağlanacaktır" ifadesi yer almıştı. Kaynaklar söz konusu bu birleşmenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtiyor. Bloomberg HT'ye konuşan konuya yakın 2 kaynak banka aracı kurumlarının, diğer bir ifade ile yatırım bölümlerinin ise aynı zamanda bankaların dağıtım kanalları da oldukları için bu birleşmeden ayrı tutulabileceklerini ifade ettiler.

YENİ ŞİRKET YÜZDE 20 PAZAR PAYINA ULAŞACAK

Birleşme sonrası oluşacak yeni şirket, 92 milyar TL'lik toplam BES  ve OKS (Otomatik Katılım Sistemi) pazarının yaklaşık 17 milyar TL'si bir başka ifade ile yüzde 20 kamu portföy yönetim şirketlerine ait. Bunlar içinde Vakıf Portföy 6 milyar TL, Ziraat Portföy 5.5  milyar TL, Halk Portföy 5 milyar TL civarında varlık yönetiyor. Kurumların yatırım fonları ve alternatif yönetim ürünlerini de topladığımızda toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 32 milyar TL'ye çıkıyor.

 SEFER YÜKSEL