Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ökmen yazılı açıklamasında petrol başta olmak üzere, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının volatilitesinin oldukça yüksek geçeceğini,bu oynaklığın gelişmekte olan ülkelerde enflasyon seviyelerinde de oynaklığı artıracağını bildirdi.

Ökmen "Türkiye’de finansal koşullar, verimsiz ve anlamsız bir şekilde sıkışmış ve sıkılaşmıştır. Kredi koşullarında normale dönüş süresi ve içeriği, ekonomik faaliyetlerin düzelmesi açısından oldukça önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ökmen'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

- Küresel likidite koşullarındaki değişikliklerden ve risk algılamalarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan piyasa oynaklıklarına karşı bankacılık sektörünün Döviz likiditesi yeterlidir. Ancak, piyasa oynaklıklarının fiyat istikrarına yönelik beklenti bozulmalarını önleme açısından para politikasının kurumsal esnekliği tahkim edilmelidir.   

- Küresel iktisadi faaliyetler sınırlı ve azalan ölçüde olmak kaydıyla yavaşlama eğiliminin sürmesi gelişmekte olan ülkeler açısından politika değişikliklerine gidilmesine yol açacaktır.

- Ekonomi, istatistiki açıdan enflasyonun geleceğe ilişkin tahmin belirsizliğinin arttığı bir dönem içerindedir. Türkiye ekonomisini strese sokan fiyat istikrarsızlığı, finansal koşullardaki tıkanıklık ve reel sektörün mali pozisyonlarındaki bozulmalar enflasyona yol açan faktörlerin içeriğinin ve bileşim oranlarının eskiye göre farklılaştırmaya başlaması, istatistiki açıdan geleceğe ilişkin tahmin belirsizliğini artırmaktadır.

- Enflasyondaki tahmin belirsizliği, üreticilerin maruz kaldığı maliyetlerin birikimli birim tutarlarının tüketici enflasyonuna yansıtılmasını zorlaştırmakta ve yansıtılma süresini uzatarak kronik enflasyon algısını kalıcılaştırmaktadır.

- Birikimli maliyetlerin içerik ve bileşimindeki değişiklikler geleneksel para politikalarını bundan sonra anlamsız kılmaya başlamıştır. Maliyet enflasyonuna yol açan faktörlerin bileşiminde ortaya çıkan dönemsel değişimler, özellikle düşen firma karlılıkları, fonlama artışları, birikimli maliyetler nedeniyle talep düşüşüne endeksli olarak oluşturulan Merkez Bankası para politikalarını bundan sonra anlamsız kılmaya başlamıştır. Para politikasının geleneksel duruşunda ve enflasyon karşıtı politikaların kurgusunda teknik ve yapısal olarak köklü değişikliklere gidilmesi gerekir.  

- Fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaları ve tahmin belirsizliğini  önleyici tedbirlerin uygulanmasında kurumların bağımsız kara alma kabiliyetlerinin artırılması  gerekir: Türkiye ekonomisinde serbest piyasa koşullarının baskılandığı algısını yaratan uygulamalardan kaçınılması, tarım politikalarında önemli yapısal değişikliklerin yapılması, para ve maliye politikalarında eşgüdümün sağlanması, Bankacılık sektöründe arz yönlü sıkışıklığın giderilmesine ilişkin makro ihtiyati tedbirlerin önceliklendirilmesi, fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaları ve tahmin belirsizliğini  önleyici tedbirlerin uygulanmasında kurumların bağımsız karar alma kabiliyetlerinin artırılması  gerekir.