Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğde, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının "Repo işlemlerinden sağlanan fonlar" (b) bendine "Borsa İstanbul piyasalarından sağlananlar hariç" kısmı eklendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, 28 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

AA