Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 92,8'den 91,5 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat
sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendi.

- ÜFE beklentisi azaldı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler
lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü
beklentiler güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise güçlendi. Gelecek on iki
aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,2'ye, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,8'e yükseldi.

Kapasite kullanımı değişmedi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 orak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 83 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.


Sürecek...