Advertisement

2018 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl Rekabet Kurumuna toplam 223 işlem bildirildi.

Söz konusu işlemlerden 85'i Türkiye kökenli şirketlerden oluşurken, bu dönemde 13 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alındı. Yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 119 birleşme ve devralma işlemi ise Türkiye pazarlarındaki rekabete dolaylı etkileri nedeniyle bildirim konusu yapıldı. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2,8 trilyon lira olarak tespit edildi.

Geçen yıl, özelleştirmeler hariç olmak üzere hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde toplam işlem bedelinin 30 milyar 97 milyon lira olduğu belirlendi. Bu rakam, son 6 yılın en yüksek işlem hacmi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 101 artışla 10,6 milyar lira oldu.

Tüm tarafları sadece yabancı kökenli olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 500 milyon lira, işlem tarafları Türk ve yabancı şirketler için işlem değeri ise yaklaşık 19 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar 2018 yılında Türk şirketlerine 36 ayrı işlemde 14,9 milyar lira tutarında yatırım yaparken, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde yabancı yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 50 düzeyinde oldu.

Gerçekleştirilen işlemlerin 38'inde tarafların tümü Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, 121'inde yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden, 45'inde ise işlem tarafları Türk ve yabancı şirketlerden oluştu.

Türkiye işlemlerinde geçen yıl özelleştirmeler hariç olmak üzere sayı bakımından en çok işlem, "elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı" alanında gerçekleşti. Bu işlemlerde, en yüksek işlem değeri 5,4 milyar lirayla "taşımacılık için destekleyici faaliyetler" alanında gerçekleşti. Bu alandaki işlem değeri 2018 yılında bildirilen özelleştirmeler haricindeki Türkiye işlemlerinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 21'ine karşılık geldi.

Rekabet Kurumuna 2018'de bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin, son bildirim tarihinden ortalama 14,9 gün sonra nihai karara bağlandığı kaydedildi.

İTALYAN YATIRIMCILAR İLK SIRADA

Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre İtalya kökenli yatırımcılar ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Almanya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg izledi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de ve küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları 155 işlem, ekonomik faaliyet alanlarına göre değerlendirildiğinde, "temel kimyasal maddelerin imalatı", "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ve "plastik ve sentetik kauçuk imalatı" en çok işlem yapılan alanlar oldu.

 

AA