Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Japonya'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “A” seviyesinde teyit etti. Fitch, Japonya'nın kredi görünümünü “durağan” olarak sabit bıraktı.

Fitch'in açıklamasında Japonya'nın notunun, yüksek yönetim standartları ve kamu kurumlarıyla gelişmiş ve varlıklı bir ekonominin güçlü yanlarıyla zayıf orta vadeli büyüme beklentileri ve kamu borcunu dengelediği ifade

Japonya'nın süregelen cari fazlası ve benzerlerine göre yüksek net kredisiyle uluslararası yatırım pozisyonuyla destekli dış finansallara sahip olduğu belirtilen Fitch açıklamasında yüksek tasarruf stoğunun ekonominin dış direncine katkıda bulunduğunun ve bu durumun Japonya'nın güvenli liman algısını yansıttığının altı çizildi.