Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp
toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, ocakta bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine çıktı.

Son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi. Son 3 aydaki iş durumuna ilişkin olarak bir önceki ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Son 3 aydaki kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine
döndü. Gelecek 3 ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Yurt
dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, son 3 ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

2019 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans
ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı
Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,0, 1,5 ve 6,4 puanlık artış oldu.