Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin Başkanı Orhan Ökmen Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde TL varlık fiyatlarında ortaya çıkan doğal indirimlerin Türkiye’ye yönelik direkt sermaye akımlarının artma olasılığını ve potansiyelini yükselttiğini belirtti.

Ökmen'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Var olan ve beklenen dış satım artışları, iç talep daralmasının büyüme üzerinde kurduğu aşağı yönlü baskıları azaltmaktadır: TL’nin ucuzlamasına dayalı olarak oluşan dış satım üstünlüğünün ekonomik büyümeye vereceği desteğin boyutu ve devamlılığı, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin öz gücü ve temel belirleyici faktörü haline gelmiş, turizm ve ihracata dayalı sektörleri ön plana çıkartmıştır. FED, ECB ve Petrol fiyatları ise Türk ekonomisinin 2019 yılındaki temel dış belirleyicilerdir.

TL’nin ucuzlamasına dayalı olarak, TL varlık fiyatlarında ortaya çıkan doğal indirimler Türkiye’ye yönelik direkt sermaye akımlarının artma olasılığını ve potansiyelini yükseltmiştir.  

"KREDİ ARZI CANLANACAK"

Enflasyonun yüksek kalmasını veya yükselmesini gerektirecek sebepler giderek azalmaktadır: Enflasyondaki gerileme reel faiz seviyelerinin artmasına sebep olacağı için, bu durum reel kurların seviyesini otomatik olarak dengede tutacaktır.  Dolayısıyla yılın ikinci yarısından itibaren nominal faiz indirimlerinin politika seçenekleri arasına girmesi döviz fiyatlarının üzerinde ilave bir baskıya neden olmayacaktır.   

Dış kaynak sağlama maliyetlerinin değişimi makul seviyelerde seyredeceği öngörüsüyle yılın ikinci yarısından itibaren iç talep artışlarının kredi arzını önemli ölçüde canlandıracağını bekliyoruz."