Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 40,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 34,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 40,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 34,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 17, martta 14,5, nisanda da 2,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, şubatta 22,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 17 milyar liralık, martta 15,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,5 milyar liralık, nisanda da ise 2,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 2,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubattaki iç borçlanmanın 10,5 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kira sertifikasından, 4,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta 11,3 milyar lirasını piyasadan, 3,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda ise iç borçlanmanın 2,1 milyar lirasının piyasadan 700 milyon lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 10 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Şubatta 25,2 milyar liralık, martta 35,8 milyar liralık, nisanda ise 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 25,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da şubatta 8,2 milyar lira ve martta 21,3 milyar lira, nisanda ise 2,2 milyar lira olması öngörülüyor.

Kapat