Advertisement

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Ocak ayı enflasyon anketi sonuçlandı.

Ankete katılan 23 kurumun medyan beklentisi Ocak ayı TÜFE’nin 1,10%; yıllık bazda ise %20,4 olması yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Ocak ayında aylık enflasyonun -0,35% ; yıllık %18,7 olarak gerçekleşmesini bekliyor, en düşük beklentiyi paylaşan kurum katılımcılar içinde negatif enflasyon bekleyen tek kurum olma özelliğini taşıyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Ocak ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda %1,73 artış göstermesini; yıllık bazda ise %21,14 olmasını bekliyor.

Enflasyon Aralık ayında %0.40 düşmüş, yıllık enflasyon %20.30'a gerilemişti.