Advertisement

Şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019/2020 pazarlama yılını kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

Buna göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Şeker Kanunu'nda;

- A kotası : Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

- B kotası : A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını temsil ediyor.

NBŞ kotası geçen yıl yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada bu oranın da gelecek yıl yüzde 2,5 olarak uygulanacağını belirtmişti.

Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımına da yer verildi.

HT