Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 336 gün vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz 19.25 oldu.

Tahvil ihalesinde teklif 888 milyon TL, net satış 525.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca Bakanlık, internet sitesindeki basın duyurusunda dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered’a yetki verdiğini belirtti.