Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliğinde değişikliğe giderek, hesap durumu belgesi alınması esaslarında düzenleme yaptı.

BDDK'nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankaların kullandıracakları kredilerde hesap durumu belgesi alması zorunlu olmayan işlem limiti 1 milyon liradan 2 milyon liraya çıkarıldı. Söz konusu limit değişikliği doğrultusunda bankaların hesap durumu olarak kabul edeceği belgelerde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, bankalar hesap durumu belgesi olarak, bağımsız denetime tabi şirketlerin standartlara uygun hazırlanmış finansal tablolarını, yurt dışında yerleşik kişilerin ise tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve bunlara ek mali tabloları kabul edecek.

Öte yandan, ortaklık payları için hesap durumu belgesi alınmayacak. Halka arz yoluyla ihraç olunacak menkul kıymetlere yapılacak yatırımlarda bu belgeler yerine tasarruf sahipleri için yayımlanan sirkülerin muhafazası yeterli olacak.

Bilanço esasına göre defter tutmayan gerçek kişilere verilecek ihtisas kredileri için ise kurumdan izin almak kaydıyla bu kişilerin faaliyetlerinin niteliğine uygun olarak düzenlenecek hesap durumu belgeleri alınabilecek.

Ticari kredi niteliği taşımayan işlemler için gerçek kişilerden alınacak hesap durumu belgesinin ekinde kişinin kimliği ve gelirini gösterir belgeler bulunacak.

Yönetmeliğin hesap durumu belgelerinin denetlenmesi, denetim raporu ve diğer hususlar bölümünde de düzenlemeye gidilirken, bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgelere yenileri eklendi.

Yeni yönetmelikte ayrıca, "ticari kredi niteliği taşımayan işlemler için gerçek kişilerden alınacak hesap durumu belgesi" ile "bankalarca açılacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminat için talepte bulunanlardan alınacak hesap durumu belgesi ve eki bilanço ve kar ve zarar cetveli ile mali açıklayıcı notların denetlenmesine ilişkin raporun düzenlenme esasları" durumlarını içeren eklerde de değişiklik yapıldı.

AA