Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin Başkanı Orhan Ökmen yazılı açıklamasında TL’nin değerinde, bankalar, bankacılık dışı diğer finansal kuruluşlarda ve topyekûn olarak Türk finansal piyasalarında bir dengelenme başlangıcı yaşandığını, ülke ratingi açısından Türk bankacılık sisteminin temel koruyuculuk vasfını hala sürdürdüğünü belirtti.

Ökmen'in açıklamaları şöyle;

"Bankacılık sektöründe borç yenileme oranlarının düşmüş olması, talep düşüklüğünün makul tepkisi olarak, mevcut likiditenin borç geri ödemelerine tahsis edilebilme yeterliliğinin göstergesidir. "

"Dış borç geri ödeme amaçlı sermaye çıkışlarının daha çok bankacılık kesiminde yaşanması, Türk ekonomisinin büyüme olanaklarını sınırlamakla beraber, kredi arz ve talebindeki yavaşlamanın kısa dönemde sona ereceğini ve beklenen kamusal desteklerinin katkısıyla genel ekonomi üzerindeki destekleyici rolünün gecikmeli de olsa etkinlik kazanacağını beklemekteyiz. "

"IMF GİBİ KURUMLARDAN FONLAMA İHTİYACI AZALDI"

"Reel sektör ve bankalar açısından, ani duruş ihtiyaçlarının ve vadesi gelmiş yükümlülüklerinin karşılanmış olması nedeniyle orta vadeli boyutta finansal piyasaların stresi düşmüş, ülke genelinde IMF gibi kuruluşlardan toplu ve acil fonlanma gereği ve ihtiyacı azalmıştır. "
 
"Reel sektörün vadesi gelen yükümlülüklerini karşılamış olmaları, bankacılık sektörünün varlık kalitesinin daha fazla bozulmasını sınırlamaktadır."

"Finansal istikrarın seviyesi 2018 yılında yaşanan para krizinden sonra alt banda doğru hareket etmiş olmakla birlikte hala güvenli aralık içerisinde kalmakta ve Türkiye’nin mali pozisyonları, politika manevra imkanlarını rahat bir şekilde kullanma avantajı devam etmektedir."