Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği ile bazı kredilerdeki vade sınırları artırıldı.

Yönetmelikle, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz liraya kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

Yönetmelikle ayrıca, bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin de borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabileceği düzenlendi.

Bugün değiştirilen, 15 Ağustos 2018 tarihindeki yönetmelik ile vade sınırları; belli şartlar haricindeki tüketici kredileri için 36 ay, taşıt kredileri için 48 ay, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımında kullanılan krediler için 6 ay olarak belirlenmiş, 27 Kasım 2018 tarihinde yapılan düzenleme ile de fiyatı 3 bin 500 liranın altında olan cep telefonu için taksit sınırı 12 aya çıkarılmıştı.

 

 

AA