Advertisement

BDDK tarafından, kredi kartlarındaki taksitlendirme süreleri bilgisayar alımları ve taşımacılık harcamalarında 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme  Kurulunun  25/2/2019  tarihli  ve  8261  sayılı Kararı  ile Banka  Kartları  ve  Kredi  Kartları  Hakkında  Yönetmeliğin  26  ncı  maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; Tablet   alımları   hariç,   bilgisayar   alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, Kurumsal  kredi  kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz  aydan on iki aya çıkarılmasınakarar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur