Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

WASHINGTON (A.A) - 02.12.2010 - Barışkan Ünal - Wikileaks belgelerinin yayımlanmasından sonra zor günler geçiren Amerikan yönetimi, gizli doküman ve ağların güvenliğini artırmak ve "köstebekleri" engellemek için sıkı önlemler almaya hazırlanıyor.

Wikileaks'te yayımlanan belgelerdeki ifadeler yüzünden dış politika ilişkilerinde zorda kalan Amerikan yönetimi, aynı durumun tekrarlanmaması için Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün aralarında bulunduğu, gizli belge ve ağlarla ilgili tüm hükümet birimlerini incelemeye alıyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray'ın ilk adımlarından biri olarak, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, belgelere ulaşım ve güvenlik politikalarını düzenlemek için Ulusal Güvenlik personelinin üst düzey danışmanlığına Russell Travers'i getirdi.

Wikileaks'le ortaya çıkan sonuçlar ışığında belgelerin güvenliğine ilişkin yapısal reformları geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yapacak olan Travers, Ulusal Güvenlik personeline, düzeltici eylemler, yatıştırıcı önlemler ve belgelere yönelik ihlallerle ilgili politika tavsiyelerinde bulunacak.-İSTİHBARAT DANIŞMA KURULU DA DEVREDE-

Amerikan yönetiminin Wikileaks sonrası önlemleri, Travers ile sınırlı kalmayacak. ABD Başkanı Barack Obama'ya bağlı İstihbarat Danışma Kurulu, icra organının gizli belgeleri koruma ve paylaşmada kullandığı araçları bağımsız bir bakışla ele alacak. Bu kapsamda kurul, gizli belge ve ağların güvenliği için gerekli önceliklerin alınması ve karşılaşılan tüm zorluklara karşı kapsamlı değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak için hükümetteki tüm birim ve dairelerle birlikte çalışacak.

Şu anki belge sızıntılarıyla ilgili de inceleme yapacak kurul, belgelerin ilgili birimlerle paylaşılması ile bunların ciddi anlamda korunması ihtiyacı arasındaki dengenin oturtulması konusunu ele alacak.-KURUMLARDA GÜVENLİK DEĞERLENDİRME EKİPLERİ OLUŞTURULACAK-

Bunun yanı sıra önemli dokümanın korunmasını artırmak için İdare ve Bütçe Bürosu, gizli belgelerle ilgilenen daire ve birimlere talimat verdi.

Bu konudaki her birim, güvenlik, karşı istihbarat ve bilgilerin güvenliğini sağlamakla görevli uzmanlardan oluşan "güvenlik değerlendirme ekibi" kuracak. Ekip, gizli belgelerin uygun olmayan şekilde ifşa edilmesini engellemek için uygulanan prosedürleri ve eksikliklerini gözden geçirecek.

Ekipler, çalışanların, gizli devlet sistemlerini, işlerini daha etkin yapabilmek için gerektiğinden fazla kullanmaları ile devletin bilgisayar ağlarına taşınabilir veri aygıtları takmalarını önlemek ve bunların kullanımına dair sınırlamalara uymalarını sağlamak amacıyla, birimlerin gizli devlet sistemlerine dair yapılandırmasını hiçbir sınırlama olmaksızın inceleyecek.-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA SIKI ÖNLEMLER-

ABD Dışişleri Bakanlığı da kendi güvenlik prosedürlerini tekrar gözden geçirecek. Bu kapsamda bakanlıkta ilgili alandaki tüm kıdemli yönetim uzmanları, konuyla ilgili mevcut politikaların ve prosedürlerin derinlemesine ele almaları ve zorluklarla aynı şekilde başa çıkabilmeleri için bir araya getirildi.

Bununla, bir yandan gizli belgelerin korunmasının artırılması, bir yandan da bu önlemlerin ilgili birimlerin ihtiyaç duyulan belgelere gerektiğinde ulaşmada sıkıntı çekmemesi için uygun bir dengeyi oluşturmak amaçlanıyor.

Ayrıca gizli ağları düzenli olarak izleyerek buralarda kolayca anlaşılamayacak anormallikleri tespit edecek bir sistemi de harekete geçirecek olan bakanlık, bu sistemler oturana kadar gizli belgelere ve diplomatik raporlara ilişkin veritabanına girilmesini askıya aldı.-"KÖSTEBEKLERİ" BULMAK İÇİN EKİP-

Konuyla ilgili politikalarını ağustos ayından itibaren gözden geçiren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bu incelemelerin sonuçlarına göre yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre kredi kartı şirketlerininkine benzer bir yöntem kullanacak olan Pentagon, gizli ağların indirilmesini engellemek için bakanlığın ilgili ağlarında çıkarılabilir aygıtlar kullanılmaması ve şüpheli durumların izlenmesinin artırılmasına yönelik önlemler almayı düşünüyor.

Muharip komuta kademelerinde de Wikileaks benzeri gelişmelerin tekrarlanmaması için "iç tehdit çalışma grubu" oluşturulması ve güvenlik, iç tehdit gibi konularda personele verilen eğitimlerin artırılması planlanıyor.-"İÇ TEHDİT" İNCELEMELERİ-

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü de istihbarat yetkililerine dair yeni önlemlere gidiyor. Bu kapsamda "İç Tehdit Değerlendirme Teftişi" başlığı altında, idare ve birimler kendi teftiş ekiplerini oluşturacak.

Kurulacak sistemle, olağan dışı hareketleri tespit etmek için, tüm karşı casusluk gizli bilgisayar sistemleri izlenecek, bu konuda çalışanlar da gözlerini açık tutacak, birimlerde taşınabilir bilgisayar aletlerinin kullanımının azaltılması yoluna gidilecek.