Advertisement

Şirketimiz nezdinde T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi incelemesi neticesinde Katma Değer Vergisi'ne ilişkin 12.497.223,38 TL vergi ve 18.745.835,07 TL ceza  Şirketimize tarh edilmiş bulunmaktadır.

Raporda yer alan iddialara karşı uzlaşma dahil her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır. Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat