Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi ve T.A.Ş'nin 2010 yılı bağımsız denetim sözleşmesi, Seri X, No: 22 sayılı tebliğin Bağımsız denetim sözleşmesi bölümü, 6. maddesi hükümlerine uygun olarak (7 yıllık maksimum süre nedeniyle) yenilenmiş ve bağımsız denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş seçilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.ŞYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat