Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle;

Şirketin 27 Mayıs 2010 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu kararı ile;

Yönetim Kurulumuzun 02.12.2008 tarih ve 13 numaralı sayılı kararı ile, ekonomik nedenlerle çimento ve klinker ihtiyacının azalması ve gereksiz stoklanmaya mahal vermemek amacıyla üretimi geçici olarak durdurulan 1.nolu fırının, işbu karar tarihimiz itibariyle 5 ay olarak öngörülen bir süre için tekrar faaliyete geçirilmesine, bundan sonra da pazar koşulları ve stok durumuna göre belli dönemlerde devre dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla,

Afyon Çimento San. T.A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.