Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından bir yurt dışı müşterinin Sahil Güvenlik Botlarına entegre edilmek üzere Uzaktan Komutalı Stabilize Platform tedariki maksadıyla 4.900.000,-Avro bedelli sipariş alınmıştır. Söz konusu sipariş kapsamında teslimatlar 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilecektir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.