Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

19 Ocak 2011 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Savola Group Company ile yapılan ön mutabakat anlaşması, 19 Ocak 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla anlaşmanın imzalanması amacıyla yetkilendirilen şirket İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dortluoğlu tarafından 19 Ocak 2011 tarihinde imzalanmıştır. İlgili pazara yönelik fizibilite çalışmalarının ve müzakerelerin olumlu sonuçlanması durumunda taraflar, 6 ay içerisinde nihai anlaşmayı imzalayıp ortak teşebbüse başlamayı planlamaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat