Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ödenmiş sermayesi, 62.590.298 TL 'si 2009 yılı karından, 6.955.755 TL'si ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkından, 6.353.947 TL 'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam %100 oranında  artırılarak 151.800.000 TL'na  yükseltilmesi işlemi İstanbul Ticaret Sicil memurluğunca 11/05/2010  tarihinde tescil edilmiştir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Pay dağıtım işlemi 27 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.