Advertisement

Konu hakkında İMKB'den yapılan açıklama şöyle:

İMKB Başkanlığından gelen 21.01.2011 tarih ve 210/35-1390 sayılı yazısına cevaben, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat