Advertisement

Şehir hatları, 9 adet yolcu motoru kiralayacak. İhale, 8 Şubat 2011 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde pazarlık usulü ile yapılacak.

İşin başlangıç tarihi 14 Şubat, bitiş tarihi ise 12 Haziran 2011 olarak belirlendi. Tüm isteklilere açık olan ihalede istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat verecekler.

İşin şartnamesi şirketten satın alınabilecek.