Advertisement

ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Araştırma kuruluşu GFK tarafından gerçekleştirilen Türkiye Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 0,5 puan artarak, 90,9 puana yükseldi.

Tüketici güven endeksi aralık ayında 90,4 puan düzeyindeydi.

GFK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketiciler ocak ayında ''ekonomi ve işşizlik'' ile ilgili konuların Türkiye'nin gündemindeki en önemli olaylar olarak belirttiler.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında ocakta gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 0,5 puan (yüzde 0,5) azalarak 104,5 puana gerilerken, genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0,9 puan (yüzde 0,8) düşerek 118,7'den 117,8 puana indi.

İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 2,7 puan (yüzde 3,2) artarak 86,8 puan oldu. Tasarruf eğilimi ise 0,8 puan (yüzde 1,5) artışla 54,5 olarak belirlendi.-AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ-GFK'dan yapılan açıklamada, tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntemle hesaplanan Tüketici Güven Endeksinin ülkeler arası karşılaştırma yapma imkanı tanıdığı belirtildi ve Aralık 2010 ile karşılaştırıldığında Ocak ayında Avrupa Birliği ortalamasının 1 puan azaldığı bildirildi.

Ülkelere bakıldığında, Almanya ve Fransa'da 1, İngiltere ve İtalya'da 3, Bulgaristan'da 4 puanlık düşüş, İspanya'da ise 2 puanlık artış gözlemlendi.-HESAPLAMA YÖNTEMİ-Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanIyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.-ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ-Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle, her haneden tek kişiyle görüşülmesiyle yapılıyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor. Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GFK Türkiye yürütüyor. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GFK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.