Advertisement

ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Hazine'nin 2010 yılında vergi dışı toplam gelirleri 6 milyar 362 milyon 661 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu bankaları ve GSM şirketlerinden elde edilen gelirlere ilişkin cari fiyatlarla ''Vergi Dışı Gelirleri'' açıkladı.

Buna göre, 2010 yılında KİT'lerden elde edilen temettü (kar payı) gelirleri toplamı 1 milyar 80 milyon 198 bin lira, hasılat payları toplamı da 332 milyon 475 bin lira oldu.

Kamu bankalarından elde edilen temettü gelirleri 3 milyar 65 milyon 453 bin lirayı bulurken, toplam temettü gelirlerinin 800 milyon 549 bin lirası Ziraat Bankasından, 187 milyon 449 bin lirası Halkbank, 4 milyon 308 bin lirası Kalkınma Bankası, 239 milyon 689 bin lirası Eximbank, 1 milyar 833 milyon 456 bin lirası da Merkez Bankasından geldi.

2010 yılında kamu bankalarından elde edilen diğer gelirler toplamı da 53 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, GSM şirketlerinden 1 milyar 830 milyon 127 bin lira toplam vergi dışı gelir kaydedildi. İştiraklerden elde edilen gelirler de 1 milyon 235 bin lira oldu.

Buna göre, Hazine'nin 2010 yılında vergi dışı gelirleri toplamı 6 milyar 362 milyon 661 bin liraya ulaştı.

2010 yılının ilk çeyreğinde 582 milyon 619 bin lira, ikinci çeyreğinde 3 milyar 923 milyon 255 bin lira, üçüncü çeyreğinde 1 milyar 211 milyon 861 lira vergi dışı gelir elde edilmişti. Vergi dışı gelir, geçen yılın son çeyreğinde ise 644 milyon 925 lira olarak gerçekleşti.