Advertisement

ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - İmalat sanayisinde ''çalışan kişi başına üretim'', 2010'un üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı, geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise 5,6 oranında azaldı.

Milli Prodüktivite Merkezi, Avrupa Topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, imalat sanayine ilişkin 2010 yılı 3. dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) verimlilik göstergelerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayii genelinde 2010 yılı 3. döneminde, çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın 2. dönemine göre ise yüzde 5,6 azalış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ''çalışılan saat başına üretim endeksi'', 2009'un aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı. Endeks, bir önceki döneme göre ise yüzde 3,8 düşüş gösterdi.

''Çalışan kişi başına üretim endeksi''nde, bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azalışın yüzde 14,5 ile ''mobilya imalatı'', en fazla artışın ise yüzde 25,5 ile ''bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı'' bölümlerinde gerçekleştiği gözlendi.

''Çalışılan saat başına üretim endeksi'', 2009'un aynı dönemiyle karşılaştırıldığında en fazla düşüş yüzde 9,8 ile ''içeceklerin imalatı'', en fazla artış ise yüzde 29,2 ile ''bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı'' bölümlerinde gerçekleşti.-MADENCİLİK VE ENERJİDE ÜRETİM ENDEKSİ-MPM'nin 2010 yılı 3. dönem verimlilik göstergelerinde, madencilikte kişi başına üretim endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düştüğü, enerji kısmında ise üretim endeksinin yüzde 12,8 oranında arttığı belirtildi.

Açıklamada ''geçen yılın aynı dönemine göre, çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayisini oluşturan bölümlerin 16'sında artış görülmüş, en büyük artışın bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı bölümünde olduğu gözlenmiştir'' denildi.