Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinde(TÜFE) aylık bazda yüzde 0.41; üretici fiyatlarında ise yüzde 2.36'lık yükselme görüldü.

TÜFE Ocak ayında, bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 4.90 oranında artış kaydetti. Bu oran ÜFE içinse yüzde 10.80 olarak gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Endeksine (ÜFE) göre ocak ayında fiyatlar tarım sektöründe yüzde 2,92, sanayi sektöründe ise 2,25 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, ocakta ÜFE'de yüzde 10,80 olan yıllık artış tarım sektöründe yüzde 14,95, sanayi sektöründe de yüzde 9,93 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamaya göre, tarım sektöründeki ÜFE artışı yüzde 19,70, sanayi sektöründeki artış da yüzde 6,64 olarak belirlendi.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde ocak ayında aylık bazda, ormancılık ve tomrukçulukta yüzde 20,05'lik, tarım ve avcılıkta da yüzde 2,27'lik fiyat artışı meydana gelirken, balıkçılıkta ise üretici fiyatlarında yüzde 15,13'lik artış kaydedildi. Son 1 yılda ise balıkçılıkta yüzde 6,66, ormancılık ve tomrukçulukta yüzde 29,67, tarım ve avcılıkta da yüzde 14,78'lik fiyat artışı görüldü.-SANAYİ SEKTÖRÜ-Sanayi sektöründe ise ocak ayında yüzde 2,25 olarak belirlenen fiyat artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,93 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,64'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 2,35, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,02, elektrik gaz ve suda da yüzde 0,72 artış kaydedildi. Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 8,89, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,03, elektrik gaz ve suda ise yüzde 20,28 olarak belirlendi.

İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 8,80 ile ana metal sanayinde, 5,89 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünlerinde, yüzde 4,82 ile mobilya imalatında yaşandı.

Son 1 yılda ise ana metal sanayi yüzde 32,37'lik fiyat artışı ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 21,14 ile kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri, yüzde 20,33 ile de tekstil ürünleri imalatı izledi. Buna karşılık 1 yıllık dönemde büro makineleri imalatında fiyatlar yüzde 12,75oranında düştü.-TÜKETİCİ FİYATLARI-Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de Türkiye genelinde yüzde 0,41 olan aylık fiyat artışı kaydedilirken, ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 1,61 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Buna karşılık ocak ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,44, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,37, haberleşmede yüzde 1,21, ev eşyasında yüzde 1,02, lokanta ve otellerde yüzde 0,76, konutta yüzde 0,58, sağlıkta yüzde 0,28, eğitimde yüzde 0,04 artış meydana gelirken, eğlence ve kültürde yüzde 0,08, giyim ve ayakkabıda yüzde 7,76 fiyat düşüşü gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmedi.

TÜFE'de Türkiye genelinde yüzde 4,90 olan yıllık fiyat artışı ise lokanta ve oteller grubunda yüzde 9,38 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 7,06, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 6,71, giyim ve ayakkabı yüzde 5,24, konut yüzde 4,93 ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

Son 1 yıllık dönemde haberleşme alanında yüzde 1,81, eğlence kültürde ise yüzde 2,13 fiyat düşüşü oldu.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibariyle ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR AYLIK YILLIK

(Yüzde)

---------------------------------- ------ -------

ÜRETİCİ FİYATLARI

GENEL 2,36 10,80

TARIM 2,92 14,95

Tarım, avcılık, ormancılık 2,68 15,11

Balıkçılık 15,13 6,66

SANAYİ 2,25 9,93

Madencilik ve taş ocakçılığı 4,02 10,03

İmalat Sanayi 2,35 8,89

Elektrik, gaz ve su 0,72 20,28TÜKETİCİ FİYATLARI

TÜRKİYE 0,41 4,90

Gıda ve alkolsüz içecekler 1,61 7,06

Alkollü içecekler ve tütün 0,00 2,15

Giyim ve ayakkabı -7,76 5,24

Konut 0,58 4,93

Ev eşyası 1,02 3,59

Sağlık 0,28 0,97

Ulaştırma 1,44 4,63

Haberleşme 1,21 -1,81

Eğlence ve Kültür -0,08 -2,13

Eğitim 0,04 4,22

Lokanta ve oteller 0,76 9,38

Çeşitli mal ve hizmetler 1,37 6,71

Türkiye'de, ocak ayında fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 0,93 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 Ocak ayı 2003 baz yıllı tüketici fiyatları endekslerine göre, ocak ayında fiyatlar ülke genelinde ortalama yüzde 0,41 artarken, en yüksek fiyat artışı yüzde 0,93 ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde yaşandı.

Bu bölgeyi yüzde 0,88 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'', yüzde 0,83 ile ''Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak'' ve yüzde 0,82 ile ''Aydın, Denizli, Muğla'' bölgeleri izledi.

Tüketici fiyatları ocak ayında ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'' bölgesinde yüzde 0,24 oranında düştü.

Öte yandan yıllık bazda fiyatların en çok arttığı bölge yüzde 7,37 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesi oldu. Bunu, yüzde 6,99 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi, yüzde 6,43 ile de Konya Karaman bölgesi takip etti. Yıllık bazda en düşük fiyat artışı da yüzde 3,45 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 3,92 ile de İstanbul bölgesinde görüldü.-İLLER İTİBARİYLE FİYAT ARTIŞLARI-İstatistiki bölgelere göre TÜFE değişim oranları, Ocak ayı itibariyle aylık ve yıllık bazda şöyle oldu:

(yüzde)

AYLIK YILLIK

------- ---------

TÜRKİYE 0,41 4,90

İstanbul 0,36 3,92

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,06 4,68

Balıkesir, Çanakkale 0,14 5,18

İzmir 0,55 5,85

Aydın, Denizli, Muğla 0,82 5,84

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,83 6,01

Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,47 4,82

Kocaeli, Sakarya, Düzce,

Bolu, Yalova 0,31 3,45

Ankara 0,57 5,15

Konya, Karaman 0,57 6,43

Antalya, Isparta, Burdur 0,46 5,18

Adana, Mersin 0,41 5,81

Hatay, K.Maraş, Osmaniye 0,23 5,84

Kırıkkale, Aksaray, Niğde,

Nevşehir, Kırşehir -0,24 4,99

Kayseri, Sivas, Yozgat 0,44 4,71

Zonguldak, Karabük, Bartın 0,69 4,99

Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,67 6,03

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,29 4,80

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,

Artvin, Gümüşhane 0,37 5,89

Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,41 7,37

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,88 6,99

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,65 6,13

Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,79 6,06

Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,60 5,98

Şanlıurfa, Diyarbakır 0,93 6,34

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,65 4,83

Enflasyonu daha iyi yansıttığı düşünülen H ve I çekirdek enflasyon oranları aylık bazda negatif çıktı.

H kodlu çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.05 yavaşlarken, yıllık bazda ise bu oran yüzde 3.74 hızlandı. Çekirdek enflayon oranı I da aylık bazda yüzde 0.36 gerileme kaydederken, yıllık bazda yüzde 3.18 oranında değişim gösterdi.

Enflasyon verilerinin ardından gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.20'ye çıktı.

ÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 9.48 ile petrol ve doğalgaz çıkarımı sektöründe gerçekleşirken, TÜFE'de en yüksek artış yüzde 1.61 oranıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 9,38 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları bazında yıllık bazda TÜFE çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 6,71, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,06, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,24, konutta yüzde 4,93, ulaştırmada yüzde 4,63, eğitimde yüzde 4,22, ev eşyasında yüzde 3,59, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,15 arttı. Yıllık TÜFE eğlence ve kültürde yüzde 2,13, haberleşmede ise yüzde 1,81 oranında düştü.

Ocakta endekste yer alan 445 maddeden, 57'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 269 maddenin ortalama fiyatında artış, 119 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE

2011 yılı Ocak ayında aylık bazda ÜFE yüzde 2,36, yıllık bazda yüzde 10,80 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 8,89 arttı.

Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 2,92, sanayi sektöründe yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,95, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,70 arttı.

Sanayi sektörü endeksinde ise 2010 yılının Ocak ayına göre yüzde 9,93, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 6,64 artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre sanayi endeksi alt sektörlerinde, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 9,48, ana metal sanayinde yüzde 8,80, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 5,89, mobilya imalatında yüzde 4,82, tekstil ürünleri imalatında yüzde 4,13, maden kömürü ve linyitte yüzde 3,96, taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünlerinde yüzde 3,76 artış kaydedildi.

2011 Ocak ayında ÜFE endeksinde yer alan 785 maddeden 138'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 513 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

Ocak ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,74, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,16 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,30, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,33, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,27 arttı.

Mevsimlik ürünler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,02, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,13, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,05, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda da yüzde 0,36 azalma gerçekleşti.

Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 4,76, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 4,76 artış gerçekleşti.

Ayrıca, yıllık bazda fiyatlar mevsimlik ürünler hariç yüzde 4,53, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,39, enerji hariç yüzde 4,55, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç yüzde 3,88 arttı.